Závojenka jarní

Entoloma vernum

jedovatá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: ne po mouce, nevýrazná. Klobouk: hnědý až šedě nahnědlý, hedvábný, vyhledávající, za vlhka mírně prosvítavě rýhovaný, často s malou papilou či hrbem na středu, Ø 2-5 cm. Lupeny: zralé jsou růžové, vzestupné přirostlé. Třeň: zbarvený podobně jako klobouk, často zploštělý, lysý. Výskyt: ve světlých listnatých lesích; březen až květen. Záměna: Mohutnější exempláře by mohly být zaměněny s malými jedinci jedlé závojenky podtrnky, která vyrůstá ve stejné roční době, avšak voní po mouce. Podobně jako £ vernum vypadá více druhů závojenek rostoucích v létě a na podzim. Žádný z nich se však nehodí ke konzumaci.
Rodové znaky: 226 druhů (podle nejnovější monografie: Noordelos, 1987), saprofyti, většinou žijící na půdě, vzácněji na dřevě, plodnice jsou útlé až dužnaté (a v tomto případě mají podobu čirůvek), lupeny zpočátku světlé {vzácněji nahnědlé nebo fialové), brzy ale začínají růžovět, na třeň zoubkem přirostlé, vzestupně přirostlé nebo sbíhavé, Výtrusný prach lososově načervenalý, výtrusy s typicky hranatým obrysem; mnoho druhů je jedovatých.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule