Vláknice Patouillardova či začervenalá

Inocybe erubescens
Syn: Inocybe patouillardii

jedovatá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: zpočátku téměř příjemně ovocná, brzy odporně páchne po lihu, případně spermatu. Klobouk: zpočátku bělavý, později okrově nahnědlý, zvláště za suchého počasí červenající, pokožka klobouku radiálně vláknitá a při rozevírání klobouku rozpukaná, Ø 3-8 cm. Lupeny: brzy šedožluté až olivově nahnědlé, červenající, zoubkem přirostlé. Třeň: bělavý, bělavě růžový, bledě okrový, stářím intenzivně červenající, lehce vláknitě vločkatý; nikdy však není ojíněný cystidami. Cystidy: vyskytují se pouze na ostří lupenů, tenkostěnné, kyjovitě, bez krystalků na vrcholku. Výskyt: s oblibou v parcích, pod křovinami; konec května až začátek července, většinou ne později. Záměna: Vlákníce Patouillardova vyrůstá ve stejné době jako jedlá Čirůvka májovka (Calocybe gambosa). Byly zaznamenány jejich záměny, které způsobily smrtelné otravy. Houbař se však nemůže zmýlit, pokud dá pozor na silnou moučnou vůni čirůvky májovky. Mladé dosud bílé vlákníce mohou být také považovány za žampiony, které však mají volné lupeny. Bezpečné rozlišení vlákníce Patouillardovy od ostatních vlákníc je možné pouze s pomocí mikroskopu.
Rodové znaky: 150 druhů, mykorizní houby, mnoho jistých saprofytů, klobouky bývají často typicky radiálně rozpukané a jsou vláknité, vůně většinou nepříjemná, třeň nebo okraj klobouku často mívá kortinu, Výtrusný prach je hnědý, výtrusy hladké, oválné až vejcovité nebo též hranaté či hrbolaté; mnoho jedovatých druhů, obsahujících toxin muskarin!

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule