Troudnatec pásovaný

Fomitopsis pinicola

Nepoživatelný

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: konzolovitého tvaru, horní strana většinou šedá, s načervenalým předním nejmladším pásem a bělavým dosud dorůstajícím okrajovým pásem. Načervenalý až oranžově žlutý pás bývá poněkud pryskyřičnatý. Póry bělavé až žlutavé, drobné, navrstvené. Šířka klobouků 10-30 cm. Trama je světle žlutavá až v barvě dřeva; mladé houby často vylučují žluté gutační kapičky, především na hymeniu. Výtrusný prach: bíložlutý; výtrusy podlouhle elipsovité, hladké. Výskyt: na dřevě jehličnatých a listnatých stromů, především na jehličnanech v horských polohách; celoročně. Záměna: Troudnatec pásovaný má v závislosti na stáří plodnice velmi proměnlivé zbarvení klobouku. Pokud již mají vyvinutou tenkou svrchní kůru, bývají mladé jednoleté houby na horní straně oranžově červenavé. Na rozdíl od troudnatce kopytovitého (F. fomentarius) je u troudnatce pásovaného možné přiložit hořící zápalku ke svrchní kůře pokryté vrstvou pryskyřice, která začne být mazlavá. Poznámka: Čtyři druhy rodu Fomitopsis, vyskytující se ve střední Evropě, vytvářejí hnědou hnilobu.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule