Terčovnice síťnatá

Disciotis venosa

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Vůně: při poranění nápadně páchne po chlóru. Plodnice: miskovitého až kalichovitého tvaru, s krátkým třeněm, vnitřní strana nahnědlá a často žilnatě vrásčitá, vnější strana světlejší, bělavá až šedožluté, jemně otrubovitá, šířka 5-15 cm. Výtrusy: elipsovité, bezbarvé, hladké, na pólech jako u smržů často s malými kapičkami. Výskyt: v lužních lesích, na okrajích lesa, na cestách, s oblibou na jílovitých půdách, často společně se smrži; duben až květen. Záměna: Velmi podobná je deštice chřapáčová (Discina perlata), která vyrůstá přibližně ve stejné roční době v prostoru kořenů jehličnatých stromů nebo na starých pařezech. Nepáchne po chlóru a na základě podlouhlých výtrusů opatřených dvěma přívěsky patří do příbuzenstva ucháče obrovského.
Poznámka: Terčovnice síťnatá je dobrá jedlá houba, ztrácející vařením svoji chlórovitou pachuť. Je jediným zástupcem svého rodu.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule

 

>