Stroček trubkovitý

Craterellus cornucopioides

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: trubkovitého tvaru, celá dutá, ve všech částech se stejnoměrně tenkou dužninou; vnitřní strana se ohýbá směrem ven do jakéhosi klobouku, který je na povrchu šedočerný a poněkud vločkatě šupinatý. Vnější strana je šedá, nesoucí hymenium, povrch mírně svraštělý, bez lišten, téměř neznatelně přecházející v třeň; výška plodnice 5-10 cm. Výtrusný prach: bílý. Výskyt: v listnatém a jehličnatém lese, s oblibou pod buky na vápnité půdě; srpen až říjen. Záměna: Určitým způsobem podobná může být liška šedá (Pseudocraterellus cinereus), neboť rná podobně ponuré zbarvení. Má však na spodní straně klobouku výrazné lištny. Stroček kadeřavý (Pseudocraterellus sinu-osuš) není uvnitř provrtaný a je tedy dužnatější.
Poznámka: Stroček trubkovitý je dobrá kořenitá houba, která je velmi vhodná k sušení. Rod Craterellus je ve střední Evropě zastoupen jedním druhem.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule