Strmělka nálevkovitá

Clitocybe gibba

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: příjemná po kuchyňském koření, s náznakem hořkých mandlí. Klobouk: světle okrový až okrově nahnědlý, matný, na okraji poněkud jemně plstnatý a někdy mírně rýhovaný, často výrazně nálevkovitě prohloubený, na dně však s malým charakteristickým hrbolem, není hygrofánní; Ø 3-8 cm. Lupeny: bělavé, husté, výrazně sbíhavé. Třeň: válcovitý až mírně kyjovitý, světlejší než klobouk, většinou bělavý. Dužnina: bělavá, tuhá. Výskyt: v listnatém a jehličnatém lese; od června do září, vzácněji se objevuje také později. Záměna: Malý hrbolek (papila) uprostřed prohlubně klobouku je důležitým rozlišovacím znakem, který však může někdy chybět. Rozlišení od četných jiných podobných druhů- potom bývá obtížné. C. squamulosa je podobná, voní však po mouce. Lepista gilva má hladký klobouk s vodnatými skvrnami a drsné výtrusy. Nejpodobnější je pravděpodobně strmělka žebrovaná (C. costete), který se může ve stejnou dobu vyskytovat na podobných stanovištích. Tato houba působí poněkud mohutněji a má řídké lupeny. Stále rozpraskané vláknitý třeň není bělavý, ale mívá přibližně stejnou barvu jako klobouk. V některých případech se dokonce může v prohloubeném středu klobouku vyskytovat malý hrbolek, jako tomu je u strmělky nálevkovité. Případná záměna je však neškodná, neboť ani strmělka žebrovaná není jedovatá. Strmělka kyjonohá (C. clavipes) rná dužnatý klobouk bez středového prohloubení.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule