Smrž kuželovitý

Morchella conica

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Vůně: poněkud zatuchlá. Klobouk: šedohnědý až olivově nahnědlý, s výrazným rovnoběžným podélným žebrováním a slaběji naznačenými příčnými spojkami, podobně jako u smrže polovolného (Morchella semilibera), okraj klobouku je však přirostlý, výška plodnice až 10 cm i více. Třeň: bělavě okrový, otrubovitý, dutý. Výtrusný prach: krémově žlutý; výtrusy elipsovité, hladké. Výskyt: v lužních lesích, pod křovinami apod., na podobných místech jako smrž obecný; duben až květen, v horách také v jehličnatých lesích i dříve či později. Záměna: Pozor na záměnu s ucháčem obecným (Gyromitra esculenta). Smrž obecný (M. esculenta) nemá na klobouku vyznačené podélné žebrování. U podobného smrže polovolného (M semilibera) okraj klobouku není přirostlý. Smrž chutný (M. deliciosa) tvoří morfologický přechod mezi M esculenta a M. conica. Má příjemnou chuť.
Poznámka: V případě smrže kuželovitého panuje mezi druhy a varietami stejný chaos, jako je tomu u smrže obecného. U smržů lze bezpečně rozlišit tři skupiny: s polovolným kloboukem (dříve Mitrophora), s žebrovitým kloboukem (skupina conica) a s plástvovitým kloboukem (skupina esculenta).

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule