Slizák mazlavý

Gomphidius glutinosus

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Klobouk: šedý až hnědý, potažený silnou vrstvou slizu, Ø 5-10 cm. Lupeny: zpočátku šedobílé, v období zralosti načernalé, ztluštělé, řídké, na třeň sbíhavé, v mládí chráněné slizovitým závojem. Třeň: bílý, na bázi chromově žlutý, válcovitý, pod lupeny většinou se slizovitým prstenčitým pásem, vytvářejícím odsazení. Výtrusný prach: načernalý. Výskyt: v jehličnatém lese, zvláště pod smrky; srpen až říjen. Záměna: Velmi podobný je slizák skvrnitý (G. maculatus), který je průvodcem modřínu. Často mívá černě skvrnitý klobouk a třenová báze získává po poranění vínově červenou barvu. Poznámka: Rod Gomphidius zahrnuje ve střední Evropě 4 druhy, všechny jsou mykorizní houby a jsou jedlé. Klobouk a závoj jsou slizovitě; lupeny ztluštělé, sbíhavé; výtrusy podélně vřetenovité, hladké. Výtrusný prach téměř černý. Velmi slizká pokožka klobouku houby, na které často ulpívají drobné nečistoty, by měla být pokud možno sloupnuta již v lese, a. to nejlépe směrem od středu klobouku. Provádí se to tak, že se kapesním nožem na vrcholu klobouku nařízne malý křížek. Každý ze čtyř vzniklých úseků je potom možné naráz sloupnout.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule