Rosolovka listovitá

Tremella foliacea

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: tvořená nepravidelnými laločnatě vinutými nebo lupenatými útvary, často velká jako pěst, červenohnědá, rosolovité konzistence, vysycháním se rohovíte smršťuje, bez vůně a chuti. Výtrusný prach: bílý, výtrusy kulovité, hladké. Výskyt: na odumřelých větvích různých listnatých dřevin, např. břízy, javoru a střemchy, deroucí se z kůry; téměř celoročně, především však v chladnější polovině roku. Záměna: Rosolovka listová může při zběžném pohledu připomínat Jidášovo ucho (Hirneola auricula-judae), které však mnohem více připomíná tvar ucha a rná mnohem tužší konzistenci. Jidášovo ucho dále převážně roste na černém bezu. Na dřevě jehličnanů se objevuje podobný černorosol borový (Exidia sacharína), jehož povrch je jemně žláznatě tečkovaný. Jeho výtrusy jsou válcovité, nikoliv kulovité. Rosolovka mozkovitá (T. mesenteríca) se odlišuje nápadně zlatožlutou barvou. Poznámka: Rosolovka listovitá se konzumuje v syrovém stavu jako salát, není však příliš chutná. Používání syrových hub v kuchyni je velmi diskutabilní, neboť staré exempláře mohou být snadno napadeny bakteriemi. Rodové znaky: Rod Tremelia zahrnuje více než 25 evropských druhů, z nichž pouze některé mají nápadné plodnice. Typická je pro ně rosolovitá konzistence a schopnost smršťování a bobtnání v závislosti na vlhkostních poměrech. Bazidie jsou děleny podélnými přehrádkami, výtrusy bledé, kulovité. 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule