Pýchavka obecná

Lycoperdon perlatum

jedlá, pokud je uvnitř bílá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: tvar obrácené lahve nebo hrušky, na vrcholu s malou papilou, bílá, ve stáří žlutě nahnědlé, v mládí posetá tvrdými snadno odpadajícími ostny, které po sobě zanechávají typický vzor; výška až 8 cm. Po dozrání vzniká na vrcholu malý otvor, zatímco plodnice si ponechává ještě po dlouhou dobu svůj tvar. Výtrusný prach: olivově až šedě nahnědlý; výtrusy kulovité, jemně bradavčitě. Výskyt: v listnatém a jehličnatém lese, velmi hojný; červenec až listopad. Záměna: Pýchavka obecná rná mnoho blízce příbuzných druhů, které od ní lze často s jistotou rozlišit pouze mikroskopem. Pýchavka horská (L foetidum) má tvrdší hnědnoucí ostny a nepříjemně páchne. Pýchavka palicovitá (Ca/vař/a excipuliformis) se liší jemnějšími nahloučenými ostny, které po odpadnutí nezanechávají typický polygonální vzor. Tuhá a nejedlá pýchavka hruškovitá (L pyriforme) vyrůstá na pařezech a poněkud páchne po svítiplynu. Vnější strana je většinou hladká.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule