Pýchavka ježatá

Lycoperdon echinatum

jedlá, pokud je uvnitř bílá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Plodnice: kulovitého až hruškovitého tvaru, hnědá, na povrchu se skupinkami 3-4 mm dlouhých tvrdých ostnů, které se smývají a zanechávají po sobě polygonální vzor. Šířka 2-4 cm. Výtrusný prach: purpurově hnědý; výtrusy kulovité, bradavčitě. Výskyt: v jehličnatém lese; červenec až říjen. Záměna: Pýchavku ježatou lze dobře rozlišit podle zvláště dlouhých ostnů. Ostatní nahnědlé druhy jako L molle nebo L umbrinum jsou na povrchu pouze jemně zrníčkovitě bradavčitě. Ostny nezanechávají po odpadnutí nápadný vzor. Hnědé formy pýchavky horské (L foetidum) jsou vzhledem k poměrné dlouhým ostnům zvláště podobné, odlišují se však ostrým zápachem, připomínajícím zápach pýchavky hruškovité.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule