Pýchavka dlabaná

Calvatia caelata

jedlá, pokud je uvnitř bílá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: velká, zavalitá, ve tvaru obrácené hrušky. Povrch bělavý až bílošedý, hrubě políčkovitý nebo také ne, jemně bradavičnaté ostnatý (bradavičky se stářím ztrácejí), šířka až 12 cm. Výtrusný prach: rezavě hnědavý, výtrusy kulovité, hladké. Výskyt: na loukách, úhorech a okrajích lesa, zvláště v horách a na pastvinách; červen až říjen. Záměna: Určitou podobnost je možné najít u pýchavky palicovité (C. excipuliformis). Bývá většinou menší a má tvar připomínající paličku, má tedy jako třeň. protáhlou sterilní část. Pýchavka obrovská (Langermannia gigantea) je mnohem větší a má hladký povrch. Po dozrání se pohárovitě netrhá, ale zůstává kulovitá. Velmi podobná tvarem a velikostí je pýchavka fialová, C. Hladná (cyathiformis), rozšířená zejména ve středomoří. Její šedobělavá až sytě hnědá peridie může být rovněž políčkovitě rozpraskaná. Makroskopicky ji lze rozlišit podle fialově hnědého výtrusného prachu. Chuť této smažené houby je výborná a dalece předčí pýchavku dlabanou. Tato houba již byla spatřena v jižním Německu, i když pouze velmi vzácně. Je možná rovněž záměna s mírně jedovatým pestřcem. Poznámka: Vyprášené zbytky pýchavky dlabané ve tvaru misky bývá možné pozorovat ještě příští jaro. Fotografie vpravo ukazuje typický exemplář. Rodové znaky: Rod Calvatia se skládá ze 4 druhů. Peridie části nesoucí výtrusy se po dozrání celá rozpadne a zanechává po sobě zbytek ve tvaru misky. Naopak plodnice druhu Lycoperdon mají pouze malý otvor nahoře na třeni. Výtrusný prach je rezavě až olivově hnědý nebo fialově hnědý, výtrusy kulovité, hladké až bradavčitě.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule