Psivka obecná

Mutinus caninus

nejedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Vůně: slabý zápach připomínající kočičinec. Plodnice: prutovitý, prstovitý tvar, vyvíjí se z měkkého „čertova vajíčka" přibližně o velikosti holubího vejce, receptákulum světle oranžové barvy, nesoucí na neodsazené špičce olivově zeleně zbarvenou glebu, pod ní oranžově červené, není komůrkovitě. Výška až 8 cm, tloušťka asi do 1 cm. Vyvinuté plodnice většinou leží kolem. Výtrusy: elipsovité, hladké. Výskyt: v listnatých lesích, s oblibou na zpráchnivělých pařezech porostlých mechem, na bucích a lískách, častěji rostoucí ve skupinách; červenec až říjen. Záměna: Velmi podobný tvar a velikost rná M. ravenelii. Receptákulum mívá většinou malinovou barvu a silně zapáchá po mršině (na rozdíl od téměř nezapáchající psivky obecné). V Berlíně bývá M. raveneliiv teplém létě hojnější než M. caninus a vyrůstá v parcích na zemi. Díky svému zápachu bývá s oblibou požírán psy, kterým naprosto neškodí. Psivka sličná (M. curtisii-elegans) je větší, páchne rovněž silně jako mršina a rná větší výtrusy.
Poznámka: Rod Mutinus je v Evropě zastoupen 4. druhy, které se zčásti vyskytují pouze sporadicky. Žijí saprofyticky na zemi nebo na dřevě.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule