Pestřec obecný

Scleroderma citrinum
Syn: Scleroderma aurantium
Syn: Scleroderma vulgare

jedovatý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: hlízovitého tvaru, bez třené, žlutohnědá, povrch jemně zrnitý až hrubě šupinatě políčkovitý, šířka až 10 cm. Peridie je pevná, v mládí až 4 mm silná (na řezu). Po dozrání se na vrcholu otevírá malý nepravidelný otvor. Vnitřek se již velmi brzy zbarvuje šedočerně. Vůně je charakteristická pestřecovitá. Výtrusy: kulovité, hnědé, se síťovitou ornamentikou. Výskyt: v listnatých a jehličnatých lesích, na kyselých půdách; červenec až listopad. Záměna: Pestřec obecný se nesmí zaměňovat s jedlými pýchavkami, které nemají jeho zápach, nejsou uvnitř černě zbarvené a mají měkčí konzistenci. Velmi podobný je Pestřec bradavčitý (S. verrucosum); jeho peridie nebývá ani v mládí silnější než 1 mm. Houba mívá většinou výrazný třeň a na bázi rná dobře vyvinuté kořínky - rhizomorfy. Výtrusy nejsou síťované, nýbrž izolovaně ostnité. Existují ještě další podobné pestřece, žádný z nich není vhodný ke konzumaci. Konzistencí podobný měcháč písečný (Pisolithus arrhizus) má vnitřek složený z hráškovitých útvarů. Je to dobrá kořenitá houba. Poznámka: Dříve se pestřec obecný používal jako náhražka lanýže. Požití většího množství by mohlo mít za následek mdloby, nevolnost a zvracení. Dobře použitelný v malém jako koření.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule