Outkovka rumělková

Pycnoporus cinnabarius

nepoživatelná

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Plodnice: konzolovité, taškovité, většinou velmi ploché, světle nebo tmavě rumělkově červené, šířka 3-10 cm. Spodní strana se stejně zbarvenými rourkami; trama a mycelium mají rovněž rumělkově červenou barvu. Výtrusný prach: bílý, výtrusy elipsovitě válcovité, hladké. Výskyt: ve střední Evropě téměř vždy na dřevě listnatých stromů, především na břízách; od jara do podzimu. Záměna: Ve střední Evropě se dá outkovka rumělková jen těžko zaměnit. V oblasti středomoří (např. Mallorca) vyrůstá na dřevě jehličnanů velmi podobný, poněkud větší Oranžovec: Pycnoporellus subfulgens. Nálezy této houby jsou známy také ze Skandinávie. Další druhy rodu Pycnoporus se vyskytují v tropech. Například P. sanguineus rná zvláště tenký, ještě veseleji zbarvený klobouk. V jižní Americe se používá k barvení. Poznámka: Rod Pycnoporus je v Evropě tvořen pouze jedním jednoletým druhem, který vytváří bílou hnilobu a roste saprofyticky.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule