Opěnka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Klobouk: žlutavě nahnědlý, hygrofánní, při vysýchání směrem od středu světle bezový, rychle se stává dvoubarevným a má pak typické soustředné barevně odlišné pásy; většinou bývá holý, vzácněji mírně vločkatý; Ø 3-6 cm. Lupeny: zralé jsou rezavě hnědé, mladě bývají bledší, mírně sbíhavé. Třeň: hnědý, se vzpřímeným prstenem, pod ním je šupinatý. Výtrusný prach: sytě rezavě hnědý; výtrusy elipsovité s klíčním pórem. Výskyt: v bohatých trsech na mrtvém dřevě listnatých stromů; květen až listopad. Záměna: podobně jako opěnka měnlivá roste trsovitě na dřevě mnoho druhů hub. Štíhlejším jedovatým dvojníkem je čepičatka jehličnatá (Galerina marginata), která se však v listnatém lese vyskytuje jen velmi vzácně a voní po mouce. Částečně podobné třepenitky (viz třepenitka svazčitá, Hypholoma fasciculare) nemají prsten. Velmi podobně může vypadat jedlá křehutka (Psathyrella piluliformis), která má rovněž hnědý hygrofánní klobouk. Dobrým rozlišovacím znakem je v tomto případě bílý třeň bez prstenu.
Poznámka: opěnka měnlivá je dobrá polévková houba, z níž se konzumují pouze kloboučky, neboť třeně jsou velmi tuhé. Rod Kuehneromyces je tvořen pouze 2 druhy.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule