Mřížovka červená

Clathrus ruber

nejedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: ve zralém stavu nasládle páchne po mršině. Plodnice: zpočátku kulovitá, bílá, z poloviny ukryta pod zemí, na vnější straně s širokou vtisknutou síťovitou kresbou, rosolovitý obal. Během dozrávání „čertovo vajíčko" praskne a objeví se mřížkovitý útvar s velkými oky, nesoucí na vnitřní straně ramen olivově hnědou výtrusorodou hmotu (glebu). Barva oranžová až šarlatově rudá; výška 5-8 cm. Na bázi zůstávají zbytky vajíčka jako rosolovitý obal, naprosto stejně jako je tomu u hadovky smrduté. Výtrusy: elipsovité, hladké. Výskyt: Ve střední Evropě je velmi vzácný a vyskytuje se pouze sporadicky. Zejména ve vlhkých a teplých letních měsících (červenec a srpen) na hřbitovech a zahrádkách domků. V oblasti středomoří se houba vyskytuje stejné hojně, jako u nás hadovka smrdutá, a roste tam v období od září až do února, ale také v jiném ročním období, pokud je dostatečně vlhko. Našel jsem ji dokonce v písčitých piniových lesích na Sardinii i na vápnité půdě pod borovicemi halepskými na Mallorce. Záměna: Květnatec Archerův (Clathrus archeri), který je ve střední Evropě hojnější, má podobnou stavbu i zbarvení, ve stadiu dokončeného vývoje však má podobná ramena jako chobotnice. Poznámka: Rod Clathrus je ve střední Evropě zastoupen 2 zmíněnými druhy. - Fotografie pochází ze Sardinie (Itálie).

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule