Lakovka ametystová

Laccaria amethistea

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Klobouk: fialový, hygrofánní, pří vysychání vyhledávající, za vlhka prosvítavě rýhovaný, Ø 2-5 cm. Lupeny: fialové, řídké, ztluštělé, zoubkem připojené. Třeň: zbarvený stejně jako klobouk, na bázi se světle fialovým myceliem, podélně vláknitý. Výtrusný prach: bílý, neamyloidní. Výskyt: většinou v listnatém lese, s oblibou na rašeliništích a močálech uprostřed mechu, často také pod buky; srpen až říjen. Záměna: Lakovka ametystová je díky svému fialovému zbarvení nejsnáze rozlišitelnou lakovkou (Laccaría). Většina druhů tohoto rodu má masově růžovou barvu. Silně vybledlé exempláře bývá možné okamžitě určit pouze na základě určitých zkušeností. Poznámka: L amethystea ukládá relativně velké množství radioaktivního cesia! Rodové znaky: Rod Laccaría je tvořen 11 nejedovatými druhy, které dříve z části patřily jako variety k hojně se vyskytující lakovce obecné (L. laccata). Jedná se o křehké hygrofánní houby, vytvářející bezbarvé, kulovité až mírně elipsovité ostnité (jen vzácně hladké) výtrusy bez klíčního póru. Výtrusný prach může být u některých druhů zbarvený také světle fialově, většinou však bývá bílý.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule