Kustřebka ( Řasnatka ) dutá

Peziza vesiculosa

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: miskovité, pohárkovité, dlouho puchýřovitě uzavřené, ve všech částech okrově žlutavé, vnější strana otrubovitá, šířka 5-10 cm. Výtrusy: elipsovité, hladké, bezbarvé. Výskyt: na vyhnojené půdě, na hnojištích nebo záhonech, v trsech nebo skupinách; duben až září. Záměna: Kustřebka dutá může být zaměněna s několika podobně vypadajícími kustřebkami. Od všech ostatních druhů se však liší zálibou ve vyhnojené půdě, nebo dokonce přímo v koňském hnoji. Kustřebky ze skupiny Peziza-varia je možné poznat podle růstu na zpráchnivělém dřevě a malých výtrusů. Kdo používá kustřebky v kuchyni, měl by znát jedovatou baňku velkokališnou (Sarcosphaera coronaria). Vyvíjí se rovněž téměř v puchýřkovitém tvaru, později však korunkovitě praská a ukazuje svoji (většinou) fialovou vnitřní stranu. Vyvolává podobné příznaky otravy jako ucháč obecný a miluje vápnitou půdu, na které ve skupinách vyrůstá v květnu až červenci. Není všeobecně rozšířená. Poznámka: Rod Peziza je tvořen řadou těžko rozlišitelných druhů (cca 70). Přesné určení je možné pouze pomocí mikroskopu. Některé mají tu vlastnost, že při zranění vylučují různě zbarvenou šťávu. Známe druhy se žlutým a fialovým mlékem. Špičky vřecek všech pravých kustřebek se zbarvují Lugolovým roztokem modře.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule