Krásnorůžek lepkavý

Calocera viscoza

nejedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: tvar připomíná kyjankovité houby nebo je keříčkovitý a v tom případě vypadá jako kuřátkovitá houba, ve všech částech zlatožlutá, při vysychání rohovitá a tmavě Červenooranžová, ohebná a tuhá, výška 3-5 cm. Výtrusný prach: světle okrově žlutavý; výtrusy válcovitě zakřivené, hladké. Bazidie: dvouvýtrusé, větvené, jednobuněčné. Výskyt: zejména na dřevě odumřelých jehličnanů, celoročně. Záměna: Krásnorůžek lepkavý bývá mnoha houbaři nejdříve považován za kuřátkovitou houbu. Kuřátka však nejsou ohebná jako guma, nýbrž více nebo méně křehká a pokud jednou již vyschla, následným navlhčením se neoživí. C. cornea je menší a roste ve skupinách, ne v trsech. Často se nalézá na dřevě listnatých stromů. Poznámka: Rod Calocera, který je ve střední Evropě tvořen přibližně pěti saprofyticky žijícími druhy, patří do bezprostředního příbuzenstva Kropilek (Dacryomyces). Krásnorůžek má s nimi společné větvené bazidie. Méně nápadné kropilky se vyznačují menšími plodnicemi kulovitého až knoflíkovitého tvaru.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule