Kotrč kadeřavý

Sparassis crispa

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Plodnice: velká, připomínající mycí houbu nebo květák, zpočátku bělavá, brzy ale okrově žlutavá, složená z kadeřavých zvlněných větévek. Šířka 10-30 cm. Výtrusný prach: žlutavě bílý; výtrusy krátce elipsovité. Výskyt: na úpatí borovicových kmenů, s jejichž kořeny je spojen, nebo rostoucí na zpráchnivělých borovicových pařezech; vzácněji na jiných jehličnanech; srpen až listopad. Záměna: Kotrč kadeřavý je jedna z nejlepších jedlých hub, která nezůstává pozadu za vynikajícími smrži. Nesmí být zaměňován s kuřátkovitými houbami (rod Ramaria). U nich jsou jednotlivé větvičky zakončeny zakulaceně (jako u mořských korálů), zatímco kotrč kadeřavý má kadeřavý povrch a jednotlivé zakulacené větvičky nejsou vidět. Mezi kuřátky existují sice také jedlé druhy, dají se však od jedovatých tak těžko rozlišit, že se toho může odvážit pouze odborník.
Poznámka: Rod Sparassis je v Evropě zastoupen ještě dalším druhem, rovněž jedlým kotrčem kratkonohým (S. brevipes). Je mnohem vzácnější a odlišuje se hrubšími řidšími lupeny. Dále jsou jednotlivé větvičky vzpřímené a na předním okraji jsou páskovitě zdobené. Tato houba roste u nás také najedli bělokoré a na smrku.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule