Klouzek zrnitý

Suillus granulatus

jedlý

horizontal rule

horizontal rule

Popis:

 Vůně: příjemná, jemně ovocná. Klobouk: žlutohnědý, za vlhka velmi mazlavý, lysý, 0 5-10 cm. Rourky: světle žluté, ve stáří olivově žluté, mladé vylučují mléčné kapky. Třeň: bělavě nažloutlý, na vrcholu vylučující gutační kapky, které díky tmavě zbarvenému výtrusnému prachu hnědavě zasychají, což způsobuje, že je vrchol třeně zrnitě tečkovaný. Výskyt: pod borovicemi na vápnitých půdách; červenec až říjen. Záměna: velmi podobný je (S. collinitus), který rná na bázi třeně růžově zbarvené mycelium. U klouzku zrnitého je bílé. Klouzek bílý CS. placidus) rná po dlouhou dobu barvu slonoviny a žije v symbióze s borovicí vejmutovkou a borovicí limbou. V oblasti středomoří roste pod středomořskými borovicemi forma s většinou krátkým třeněm s výraznějším tečkováním na třeni a tmavší barvou klobouku: S. leptopus. Má rovněž růžově zbarvené mycelium na bázi a od našeho klouzku zrnitého se dá rozlišit barevnou reakcí dužniny na amoniak, kdy se zbarví červeně.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule