Klouzek sličný

Sullius grevillei

jedlý

horizontal rule

horizontal rule

Popis:

Klobouk: zlatožlutý nebo červenohnědý (existují dvě varianty zbarvení), za vlhka silně mazlavý, 0 5-10 cm. Rourky: na počátku zlatožluté, později žlutohnědé. Třeň: žlutý až žlutohnědý, se slizovitým prstenem, který nakonec připomíná již pouze tenká vrstva slizu. Dužnina: žlutá, ve spodní části lehce nahnědlé. Výskyt: téměř vždy pod modříny, a to i když jsou modříny zcela schovány uprostřed listnatého lesa, na kyselých a vápnitých půdách; červenec až říjen. Záměna: klouzek slizký a klouzek tridentský (S. aeruginascens a tridentinus) mají také prsten a rostou rovněž pod modříny. Dávají však přednost vápnitým půdám. Klouzek obecný (S, luteus) rná tmavě hnědé zbarvení a na třeni je opatřen blanitým nafialovělým prstenem. Je to mykorizní houba borovic. 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule