Klouzek obecný

Suilus luteus

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Klobouk: většinou tmavě hnědý, hladký, často voskově žíhaný, za vlhka velmi mazlavý, 0 5-10 cm. Rourky: nejdříve světle žluté, později olivově žluté. Třeň: bíložlutý s blanitým bělavě nafialovělým prstenem, který v mládí zakrývá rourky, nad ním je žlutě zbarvený, pokrytý zrníčkovitými tečkami. Dužnina: světle žlutá, většinou měkká. Výskyt: pod borovicemi, často u sazenic; červen až říjen. Záměna: klouzek sličný (S. grevillei) rostoucí pod modříny se liší prstenem, který není blanitý, ale slizovitý, a dále žlutou až červenohnědou barvou klobouku.
Poznámka: klouzek obecný může podobně jako čechratka podvinutá u některých lidí vyvolat projevy podobné alergické reakci. Pokud by někdo po požití této houby pozoroval jisté náznaky potíží, měl by se napříště konzumaci této houby vyhnout.
Rodové znaky: 20 druhů, mykorizní houby s jehličnatými stromy, klobouky jsou většinou velmi mazlavé. Třeně mají prsten nebo gutační kapénky, vzácněji bývají holé,.Výtrusný prach je rezavě hnědý až olivově hnědý, výtrusy elipsovité až vřetenovité, hladké.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule