Kališník obecný

Helvella acetabulum

jedlý

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: štíhle pohárovitého tvaru, kalichovitá, tmavě hnědá až šedohnědá, na vnější straně s plastickou žebrovou kresbou, výška až 8 cm. Výtrusy: elipsovité, hladké. Výskyt: na světlých lesních stanovištích, okrajích cest; květen až červen. Záměna: Velmi podobně mohou vypadat plodnice H. queletii v raném stadiu vývoje, které se vyskytují ve stejnou dobu na stejném stanovišti. Zde bývá většinou třeň štíhlejší a výrazněji odsazený od kloboukové části. Ve stáří se okraje klobouku ohýbají, takže vzniká útvar sedlovitého tvaru. Kališník brázditý (H. sulcata) je podle Dennise pouze jednou z forem H. acetabulum. Malý, více šedočerně zbarvený kališník černobílý (H. leucomelanea) má většinou silně kořenící třeň a je na vnější straně méně výrazně žebrovaný. Poznámka: Rod Helvella je druhově velmi bohatý a rozmanitý a v současné době je opět chápán v širším smyslu. Kališníky (dříve Paxina) jsou zastoupeny přibližně 4. druhy.
Kališník obecný není dobrá jedlá houba. Některé na zkoušku připravené exempláře (povařením a smažením) byly tuhé a chutnaly hořce. U větších exemplářů, které dosáhly určité zralosti, lze za předpokladu dobrého sluchu zaznamenat vypadávání výtrusů jako jemné praskání!

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule