Hvězdovka trojitá

Geastrum triplex

nejedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Plodnice: zpočátku kulovitě cibulovitého tvaru, červenohnědá až okrově hnědá, z poloviny skryta pod zemí;při dozrávání pokožka směrem od vrcholu puká a odděluje se do hvězdicovitého tvaru, přitom se vyzdvihne vnitřní kulovitá část houby s výtrusy. Ta se na vrcholu otevře a tím uvolní cestu výtrusům, stejně jako u pýchavky. Vzhledem k nedostatečné pružnosti zůstává u hvězdovky trojité při ohrnutí exoperídie většinou stát výrazný „límec". Šířka dospělé houby je 6-10 cm. Výtrusný prach: hnědý; výtrusy kruhovité, silně bradavčitě. Výskyt: v listnatých lesích a na světlých místech v parcích; červenec až říjen. Jedna z nejrozšířenějších hvězdovek v oblasti Berlína, v ostatních oblastech vzácnější. Záměna: Hvězdovka trojitá může být zaměňována s ostatními zástupci svého druhu, především dokud ještě není vyvinut typický límec (u právě rozvinutých hub). Menší hvězdovka brvitá (G. sessile - fimbríatum} nemá límec, zato však třásnité ústí. Hvězdovka červenavá (G. rufescens - vulgatum) se liší červenající dužninou. Poznámka: Rod Geastrum je tvořen celkem 25 v některých případech velmi vzácnými druhy, žijícími saprofyticky v půdě. Pro účely konzumace není vhodný žádný z nich. Hvězdovka trojitá, která se někdy vyskytuje masově, má zasyrova nepříjemnou chuť i zápach po žluklém rybím tuku (podobnost se zápachem po plošticích). Všechny hvězdovky jsou velmi vzácné a proto by měly být ochraňovány.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule