Hřib dutonohý

Boletinus cavipes

jedlý

horizontal rule

horizontal rule

Popis:

 Klobouk: skořicově žlutý až rezavě hnědý, plstnatý, v mládí na okraji s blanitými zbytky závoje, 0 5-10 cm. Rourky: žluté, později zelenožluté, velké a protáhlé, ústí rourek jsou v hloubce odstupňovaná, u třeně sbíhavé. Třeň: stejné barvy jako klobouk, ale světlejší, mírně vločkovitý, od mládí dutý, s bělavými zbytky prstenu. Výtrusný prach: žlutozelený; výtrusy vřetenovité. Výskyt: vždy pod modříny (mykoriza), častěji se nalézá v horách; srpen až říjen. Záměna: hřib dutonohý lze díky jeho plstnatému klobouku, odstupňovaným rourkám, prstenu a zejména vždy duté noze dobře rozlišit. Poznámka: Rod Boletinus se v Evropě skládá ze dvou druhů. Hřib dutonohý je v nížinách vzácnější, zato na horách je to často hojně se vyskytující houba, která nechybí v žádném horském modřínovém lese. Zejména na vápnitých půdách roste společně s jinými typickými průvodci modřínů, jako je např. klouzek tridentský a klouzek slizký (Suillus tridentinus a aeruginascens) a klouzek sličný (Suillus grevillei). Posledně jmenovaný je sice možné najít i na kyselých půdách, vápnitým půdám.se však nevyhýbá. Rozlišují se dvě barevné varianty hřibu dutonohého: hnědá a žlutá forma. Obě se často vyskytují ve stejném lese, rostou však většinou odděleně, nepocházejí tedy zřejmě z téhož mycelia. Všechny ostatní charakteristické znaky souhlasí, takže druhové rozdělení by postrádalo smysl.
Druhým druhem rodu Boletinus je vzácný (Boletinus asiaticus), jehož klobouk a třeň mají karmínově červenou barvu. V Evropě byl dosud nalezen pouze ve Finsku.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule