horizontal rule

Hřib dubový

Boletus reticulatus
syn: Boletus aestivalis

jedlý

horizontal rule

horizontal rule

Popis:

Klobouk: na rozdíl od hřibu smrkového světleji hnědý, suchý a jemně sametově plstnatý, 0 8-15 cm. Rourky: nejdříve bílé, potom žlutozelené. Třeň: téměř až po dolní část potažený výrazně plastickou bílou síťkou. Výtrusný prach: světlejší než u hřibu smrkového, olivově okrový. Výskyt: v listnatém lese, pod duby; květen až srpen. Záměna: hřib smrkový má světlou síťku pouze v horní části třeně, jeho klobouk je za vlhkého počasí mazlavý a lepkavý. Roste v jehličnatém lese. Vyobrazený exemplář pochází z botanické zahrady v Berlíně-Dahlemu, kde rostl pod duby. Na stejném stanovišti se na podzim objevuje hřib s relativně bledým kloboukem, světlejším třeném a méně výraznou třenovou síťkou, která je patrná zejména v horní části. Hladký klobouk může být za vlhkého počasí lepivý. Jedná se o hřib smrkový (B. edulis), který se může vyskytovat i pod buky. Otázkou je, zda budou všechny tyto formy výskytu i v budoucnu rozlišovány jako druhy. S určitou zkušeností je však možné vzájemně je od sebe rozeznat. Hřib dubový bývá díky své výrazně vyvinuté třenové síťce nejčastěji zaměňován s hořkým podhřibem žlučníkem. Pokud houbař nemá dosud dostatek zkušeností, musí se přesvědčit ochutnáním.

Rodové znaky: 25 druhů, většinou masité se soudečkovitým třeněm, houby s mykorizou, třeň je často potažený typickou síťkou, Výtrusný prach olivově hnědý, výtrusy jsou vřetenovité, hladké. Při určování hřibů je třeba dát pozor na modré zbarvování dužniny a rourek. Nutné je zjišťování hostitelského stromu (mykoriza). Některé druhy s červeným ústím rourek mohou být jedovaté, i když ne smrtelně. Kromě všeobecně rozšířených druhů existují také mimořádně vzácní zástupci, kteří jsou teplomilní a vyskytují se především ve vápnitých půdách. Jejich výskyt je stále řidší a proto zasluhují ochranu. Jako příklad zde uveďme hřib satan (B. satanáš), hřib bronzový (B. aereus), hřib královský (B. regius), hřib vlčí (B. lupinus) a hřib Fechtnerův (B. fecht-neri).

 

horizontal rule

         

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule