Číšenka rýhovaná

Cyathus striatus

nejedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Plodnice: nálevkovitého tvaru, v mládí uzavřena bílou blankou; barva štětinaté vnější strany tmavě hnědá, vnitřní strana šedobílá a nápadně podélně rýhovaná. Uvnitř plodnic jsou uloženy malé zásobníky výtrusů (peridioly) čočkovitého tvaru, které jsou upevněny malým vlákénkem (funiculum) na dně pohárku. Výška 1-2 cm. Výtrusy: podélně elipsovité, hladké, bezbarvé. Výskyt: většinou na tlejících zbytcích dřeva, vzácněji na půdě; srpen až listopad. Záměna: Číšenka rýhovaná se dá dobře rozlišit podle hnědé štětinaté vnější strany a vnitřního rýhování. Číšenka hrnečková (C. o//a) rná spíše šedohnědou barvu, zvenčí je jemněji plstnatá a uvnitř nemá rýhy. Roste na půdě. Na dřevě rostoucí Pohárovka obecná (Crucibulum laeve) má veselou okrově žlutavou barvu. Blanka ukrývající mladou houbu (epifragma) je oranžově žlutá.
Poznámka: Přibližně 6 druhů rodu Cyathus, které se vyskytují ve střední Evropě, žije saprofyticky na dřevě, v půdě nebo na hnoji. Velmi podobně vypadá většina mnohem menších hnízdovek (Nidularia).

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule