Čirůvka topolová

Tricholoma populinum

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: příjemně moučná. Chuť: jemná, u starších plodnic často nahořklá. Klobouk: červenohnědý, za vlhka mazlavý, Ø 6-12 cm. Lupeny: bělavé, ve stáří lehce hnědnoucí. Třeň: zpočátku bělavý, později nahnědlý, především ve spodní části. Výskyt: mimo les pod topoly, často v trsech, pozdě v průběhu roku; říjen až listopad. Záměna: Červenohnědě čirůvky jsou pro houbaře kritické, neboť se mezi nimi vyskytují některé nestravitelné druhy. Čirůvka bělohnědá (T. albobrunneum) a Čirůvka masitá (T. pessundatum) jsou považovány za jedovaté a způsobují nepříjemné onemocnění zažívacího ústrojí. Rostou v jehličnatém lese. Jiné červenohnědě druhy jako Čirůvka osmahlá (7. ustale) a další chutnají mnohem více hořce a jsou tedy nepoživatelné. U čirůvky topolové, kterou smí sbírat pouze zkušení odborníci, je třeba prověřit, zda v bezprostřední blízkosti skutečně rostou topoly nebo osiky!

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule