Čirůvka kosatcová

Lepista irina

jedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:


Vůně: nasládle aromatická, jako sušené kořínky kosatce (Iris florentina). Klobouk: za vlhka masové barvy, hygrofánní, vysycháním rychle zbělá, Ø 3 až 10 cm. Lupeny: špinavě bílé až špinavě žlutohnědé, husté. Třeň: bělavý až špinavě žlutohnědý, povrch výrazně podélně vláknitý a často síťované vláknitý. Výtrusný prach: světle krémové masový. Výskyt: v listnatých a smíšených lesích, v pozdním podzimu; září až říjen. Záměna: Čirůvka kosatcová se velmi podobá čirůvce májovce (Calocybe gambosa), která však roste ve zcela jiném období, a to v předjaří. Navíc má Čirůvka májovka vtíravě moučnou vůni. R úd o uše k uťatý (Rhodocybe truncata) má matný klobouk, který není hygrofánní, a hranatě bradavčitě výtrusy. Vyskytuje se mnohem hojněji než Čirůvka kosatcová.
Poznámka: Vzácně se vyskytující Čirůvka kosatcová doposud náležela k rodu Tricholoma, kde zaujímala díky masově zbarvenému výtrusnému prachu zvláštní postavení. Současné přesunutí této houby do rodu Lepista se zdá být oprávněné také kvůli mírné drsnosti výtrusů, která je někdy jen těžko pozorovatelná. Vyobrazené exempláře byly vyfotografovány za suchého počasí a proto jsou velmi bledé. Typický masový barevný tón je dosud patrný na vrcholu klobouku.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule