Bedla hřebenitá

Lepiota cristata

nejedlá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Vůně: velmi nepříjemná, téměř bodavá jako svítiplyn, někdy i slabší, podobná zápachu pestřece nebo pýchavky hruškovité. Klobouk: převážně bělavý, s hnědavými soustředně uspořádanými šupinkami, na vrcholku souvisle červenohnědý, 0 2-5 cm. Lupeny: bílé, volné. Třeň: většinou s trychtýřovitým vzpřímeným prstenem, který někdy poněkud hnědne, barva je jinak bělavá až masová. Výskyt: ve světlinách listnatých lesů, na loukách, okrajích cest, v parcích; červen až říjen. Záměna: Bedla vlnatá (L clypeolaria) a její příbuzní nemají prsten, ale zato mají třeň pokrytý vlnatými vločkovitými šupinkami, voní jinak nebo méně intenzivně. Žádný z těchto druhů není jedlý. Poznámka: Pokožka klobouku bedly hřebenité je vlastně zbarvena hnědě. Je hymeniformní, tedy podobně uspořádaná jako rouško (hymenium) z podlouhlých buněk uspořádaných kolmo k podkladu; a proto se při rozevírání klobouku nemůže rozpínat. Popraskáním pokožky vystoupí na povrch světlý podklad, díky kterému vypadá klobouk jako téměř bílý, a zbytky vlastní pokožky pozorujeme již jen ve formě šupinek.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule