Bedla hnědočervená

Lepiota brunneoincarnata

smrtelně jedovatá

horizontal rule

horizontal rule

Popis:


Vůně: málo výrazná, na čerstvém řezu mírně nakyslá, ve stáří poněkud nasládlá. Klobouk: růžově až fialkově nahnědlý, zrníčkovitě šupinatý, pod pokožkou klobouku bílý, Ø 2-5 cm. Lupeny: bílé. Třeň: bělavý až bledě fialkově růžový, bez kožovitého prstenu; má však šupinatá místa, zbarvená stejně jako klobouk. Dužnina: bělavá, po určité době pod pokožkou klobouku a v koře třeně červenající. Výskyt: na světlých místech v parcích, na loukách; červenec až říjen. Záměna: ve skupině fialově až masově červených malých bedel existuje více podobných druhů, kterým je potřeba se vyhnout. Bedla chřapáčová (L helveola) má silně červenající dužninu a kožovitý prsten. Je rozšířena spíše v jižních oblastech. Byla však již nalezena i ve střední Evropě. Poznámka: Výše popsané druhy bedel jsou velmi vzácné. Na základě průběhu někdy až smrtelných otrav je možné se domnívat, že jedovaté látky v nich obsažené jsou podobné jedovatým látkám muchomůrky zelené. - Vyobrazené houby pocházejí z listnatého lesa u Berlína, typického stanoviště zajímavých druhů bedel.
Oba snímky zachycují tentýž exemplář. Pravý obrázek názorně ukazuje pro bedly typické „volné" lupeny, nedosahující ke třeni.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule