Baňka velkokališná

Sarcosphaera coronaria
Syn: Sarcosphaera crassa
Syn: Sarcosphaera eximia

jedovatá

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:Plodnice: zpočátku kulovitě uzavřená a ponořená do země, bělavá; později hvězdicovitě pukající, s tenkou dužninou, vnitřní strana (Hymenium) většinou pěkně fialová nebo růžově fialovomodrá, vzácněji také pouze bělavá; šířka až cca 15 cm. Výtrusy: elipsovité, hladké, s dvěma olejovitými kapkami. Výskyt: v jehličnatých a listnatých lesích na vápnité půdě, zejména pod borovicemi nebo smrky; květen až červen, místy hojná, avšak nevyskytující se ve všech oblastech. Záměna: Řasnatka voskovitá (Peziza vesiculosa) může mít poněkud podobný tvar; nepuká však hvězdicovitě, nemá fialové hymenium a roste na vyhnojených půdách.
Poznámka: Baňka velkokališná má podobné jedovaté účinky jako ucháč obecný (Gyromitra esculenta), především v syrovém stavu. Potíže se mohou dostavit i po povaření a vylití vody, ve které se houba vařila. Rod Sarcosphaera je tvořen pouze jedním druhem, který se od pravých Kustřebek (Peziza) odlišuje zejména tím, že se mladé plodnice vyvíjejí zpoloviny pod zemí a potom korunkovitě pukají.

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule